Kao rezultat velikog međunarodnog projekta, podržanog od strane Ministarstva za rad i socijalne politike tačnije Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, odštampan je veliki tiraž brošura posvećen bezbednosti i zdravlju na radu. Obuhvaćeno je nekoliko značajnih oblasti koje će biti od velike pomoći, kako za radnike tako i za poslodavce da se sa lakoćom izbore sa zahtevima koje postavlja zakon o bezbednosti i zdravlju na radu.
Ukoliko želite da podignete svest o važnosti bezbednosti i zdravlja na radu kod svojih radnika na viši nivo preporučujemo i naručivanje nove brošure u izdanju BZR Edukacionog Centra.
Sve informacije možete dobiti na broj telefona 034/331-772 i na e-mail: info@bzrcentar.rs

 

 
Bezbedno i zdravo radno mesto Bezbednost u građevinarstvu Vodič za primenu standarda