Reference – firme:

 • za čije potrebe su izrađeni aktovi o proceni rizika radnih mesta i radne okoline,
 • za koje su obavljani poslovi stručnih lica iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
 • kojima su pružane konsalting usluge iz bezbednosti i zdravlja na radu
 
 • AGROBEZDAN D.O.O. Bezdan
 • AGROTRADIND d.o.o. Novi Sad
 • ALFA d.o.o. Novi Sad
 • APOTEKA  "NOVI SAD“ Novi Sad
 • ARCUS d.o.o. Novi Sad
 • ARHITRAV d.o.o. Beograd
 • ATTOS d.o.o. Novi Sad
 • AUTORITAS d.o.o. Novi Sad
 • BABY BLUE s.z.t.u.r Novi Sad
 • BANATPLAST a.d.  Plandište
 • BEST AV d.o.o.Beočin
 • BEVETI d.o.o. Novi Sad
 • BIROPOLIS d.o.o. Novi Sad
 • BOSH CAR SERVIS BELANOVIĆ s.z.r. Novi Sad
 • BUDUĆNOST a.d. Novi Sad
 • COLOR PRESS GROUP d.o.o. Novi Sad 
 • COLOR PRINT d.o.o. Novi Sad
 • DIS KOMERC d.o.o    Kać
 • ELEKTROTIM d.o.o. Novi Sad
 • ENEL PROJEKT d.o.o. Novi Sad
 • EUROPRESS GRUPA d.o.o. Beograd
 • FABRIKA METALNE UŽADI „NOVKABEL“ d.o.o. Novi Sad
 • FAKULTET ZA MENADŽMENT “FAM“ Novi Sad
 • FOND ZA INVESTICIJE U VOJVODINI VIP Novi Sad
 • FRUTINO d.o.o  Novi Sad 
 • FUTURA d.o.o. Petrovaradin
 • HELLO MEDIA d.o.o. Beograd
 • INEL d.o.o. Novi Sad
 • INSTALACIJE d.o.o. Novi Sad
 • IVA d.o.o. Novi Sad
 • M&I SYSTEM CO d.o.o.Novi Sad
 • MEDICINSKA ELEKTRONIKA d.o.o.Novi Sad
 • MINIK TRADE d.o.o. Novi Sad
 • N.I.U. RUSKE SLOVO Novi Sad
 • N-COPY d.o.o. Novi Sad
 
  • NINA MEDIA KLIPING d.o.o. Novi sad
  • OBUĆA  METRO  GROUP d.o.o. Vrbas     
  • OBUĆA  METRO d.o.o. Vrbas     
  • OPŠTA BOLNICA "MC" d.o.o. Novi Sad
  • Osnovne škole Opštine Ruma
  • PANDA TOURS d.o.o. Novi Sad
  • Pekara „LIPA PLUS“ s.z.t.r. Novi Sad
  • Pekara „PANONIJA“ s.z.t.r. Novi Sad
  • Pekara „PAUN“ s.z.t.r. Novi Sad
  • Predškolske ustanove opštine Ruma
  • PRESS  INTERNATIONAL d.o.o. Novi Sad 
  • PROMETEJ d.o.o. Novi Sad
  • RADIO DIFUZNA USTANOVA RTV Novi Sad
  • RADNJA DANIEL PRINT Novi Sad
  • RAM d.o.o. Bački Petrovac
  • RAPID d.o.o. Novi Sad
  • s.p.c. 6 MAJ Novi Sad
  • SCANDAL MEDIA d.o.o. Beograd
  • Srednje škole Opštine Ruma
  • STANDARD  a.d.    Novi Sad
  • SVET MEDIA d.o.o. Beograd  
  • TABAK PRESS d.o.o. Novi Sad
  • TELIX d.o.o. Novi Sad
  • UNIHEMKOM  d.o.o.  Novi Sad
  • UNIHEMKOM 2000 d.o.o. Novi Sad
  • URAM ELEKTRONIKA s.z.r. Gložani
  • V MARK d.o.o. Novi Sad
  • VAGAR a.d.  Novi Sad
  • VELETABAK d.o.o. Novi Sad
  • VIKING d.o.o. Novi Sad
  • VIPOL d.o.o.  Novi Sad
  • VLABONS d.o.o. Novi Sad
  • z.u. APOTEKA “LEUT SI”  Novi Sad
  • ŽICAKOND d.o.o. Futog
  • ŽICAKOND s.z.r. Futog